Auditor General's Report Information Graph (Beta)
Making the AG's Report more accessible, integrated and usable
Subscribe  Login

Sistem e-Tanah, NRE, 2005

Name
Sistem e-Tanah, NRE, 2005
Owner
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Sector
Public Services and Administration
Information and Communication Technology
Type
ICT Project
Website
http://www.etanah.gov.my/
Geographical Scale
National Project
Initial Cost
66 million (development and maintenance cost)
Additional Cost
13.3 million
Parent Project
Projek Electronic Government, 1997
Year Started
2005 Year End 2007
Profile
Objektif Sistem e-Tanah adalah untuk memodenkan urusan pentadbiran dan pengurusan tanah di Pejabat Tanah demi untuk mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada orang awam ke atas semua urusan yang berkaitan dengan tanah dengan menggunakan ICT.

Portal e-Tanah menyediakan perkhidmatan online seperti :

 • Bayaran Cukai Tanah
 • Carian Persendirian
 • Pertanyaan Status
 • Kini pelanggan boleh membayar cukai tanah atau menyemak status permohonan tanah yang berdaftar di Pulau Pinang secara online. Perkhidmatan ini akan diperluaskan ke negeri-negeri lain pada masa hadapan.

  Projek Sistem e-Tanah Pulau Pinang telah dilaksanakan secara tender terbuka. Kos Projek adalah sebanyak RM66 juta iaitu termasuk Perkhidmatan, penyediaan Hardware dan Software serta penyelenggaraan selama 3 tahun (2008-2011). Jumlah kos tambahan Projek Sistem e-Tanah adalah sebanyak RM13.3 juta yang merangkumi kos Pelaksanaan Sistem e-Borang, Penyelenggaraan, Peralatan dan Perkhidmatan Tambahan serta Penambahbaikan Sistem. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kos projek sehingga kini adalah sebanyak RM79.3 juta.

  Source: Soalan Parlimen @NRE Official

  View My Stats
   
  Writing Improvement Software