Auditor General's Report Information Graph (Beta)
Making the AG's Report more accessible, integrated and usable
Subscribe  Login

Laporan Ketua Audit Negara 2011, Persekutuan - Aktiviti (LAP2011)


Process list
 1. Pengurusan Kes Kebankrapan Dan Penggulungan Syarikat - LAP2011
 2. Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur - LAP2011
 3. Pengurusan Pembangunan Pelancongan Di Wilayah Ekonomi Koridor - LAP2011
 4. Pengurusan Pinjaman Perumahan - LAP2011
 5. Pengurusan Data Penerima Bayaran Fi Dan Komisen - LAP2011
 6. Pengurusan Cukai Pendapatan Pemilik Harta - LAP2011
 7. Pengurusan Aktiviti Audit Meja Di Cawangan Tidak Bermastautin - LAP2011
 8. Pengurusan Aktiviti Audit Cukai Bagi Individu Berpendapatan Perniagaan - LAP2011
 9. Pengurusan Taksiran Duti Import - LAP2011
 10. Pengurusan Kuarters JKDM - LAP2011
 11. Pengurusan Peralatan Alat Bantu Kerja Bagi Aktiviti Penguatkuasaan - LAP2011
 12. Pengurusan Barang Rampasan Dan Lucut Hak - LAP2011
 13. Pengurusan Projek Pertanian Kawasan Parlimen - LAP2011
 14. Pengurusan Program Subsidi Beras Kepada BERNAS dan Pengilang Padi Swasta - LAP2011
 15. Pengurusan Pembangunan Industri Rumpai Laut - LAP2011
 16. Program Pembangunan Taman Kekal Pengeluaran Makanan - LAP2011
 17. Projek Agropolitan Di Bawah Program Lonjakan Mega Luar Bandar - LAP2011
 18. Projek Membina Dan Menaik Taraf Jalan Luar Bandar Di Negeri Sarawak - LAP2011
 19. Pengurusan Operasi Empangan Kendalian JPS - LAP2011
 20. Pengurusan Projek Saliran Bandar - LAP2011
 21. Program Keusahawanan Siswa - LAP2011
 22. Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bahru, Kelantan - LAP2011
 23. Pengurusan Pendaftaran Kontraktor Di Pusat Khidmat Kontraktor - LAP2011
 24. Pentadbiran Kontrak - LAP2011
 25. Projek Landasan Berkembar Elektrik Antara Ipoh Ke Padang Besar - LAP2011
 26. Projek Landasan Berkembar Elektrik Antara Seremban Ke Gemas - LAP2011
 27. Pengurusan Program Aplikasi Teknologi Kepada Komuniti - LAP2011
 28. Pembinaan Kuarters, Stesen Dan Pejabat - LAP2011
 29. Pengurusan Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan - LAP2011
 30. Projek Menaik Taraf Kereta Api Bukit Bendera, Pulau Pinang - LAP2011
 31. Pengurusan Projek Integrated Transport Information System - LAP2011
 32. Projek Sistem Solar Hibrid Untuk Sekolah Luar Bandar - LAP2011
 33. Pengurusan Kuarters - LAP2011
 34. Perolehan Peralatan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional - LAP2011
 35. Pengurusan Bekalan Makanan Bermasak Di Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Dan Sekolah Agama - LAP2011
 36. Pengurusan Bekalan Ubat Dan Bukan Ubat - LAP2011
 37. Pengurusan Aktiviti Pendaftaran, Pelesenan Dan Penguatkuasaan Farmasi - LAP2011
 38. Pengurusan Peralatan Hospital - LAP2011
 39. Projek Pembinaan Hospital Kluang, Johor - LAP2011
 40. Pengurusan Perkhidmatan Linen Dan Dobi - LAP2011
 41. Perkhidmatan Penyenggaraan Hospital Information System (HIS) - LAP2011
 42. Pengurusan Program Perkhidmatan Doktor Udara Di Negeri Sarawak - LAP2011
 43. Pengurusan Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Pembelajaran Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) - LAP2011
 44. Program Pemuliharaan Dan Pemugaran Tinggalan Sejarah - LAP2011
 45. Program Skim Bantuan Kebajikan Masyarakat - LAP2011
 46. Pengurusan Skim Latihan Akademik IPTA - LAP2011
 47. Kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera Bagi Angkatan Tentera Malaysia - LAP2011
 48. Pengurusan Program Latihan Khidmat Negara - LAP2011
 49. Pembinaan Dan Pengurusan Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Johor - LAP2011
 50. Pengurusan Aktiviti Penguatkuasaan - LAP2011
 51. Pengurusan Tanah Yang Belum Dibangunkan - LAP2011
 52. Pembinaan Pangkalan Polis Marin Lahad Datu, Sabah - LAP2011
 53. Pengurusan Perolehan Peralatan Bantuan Kecemasan - LAP2011
 54. Pengurusan Pungutan Cukai Pendapatan Bagi Kes Penyiasatan - LAP2011
 55. Projek Pembinaan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Di Langkawi, Kedah - LAP2011
 56. Pengurusan Aktiviti Pengeluaran Pasport - LAP2011
 57. Institut Terjemahan Dan Buku Malaysia - LAP2011
 58. SIRIM Berhad - LAP2011
 59. Pengurusan Aset Air Berhad - LAP2011
 60. Pengurusan Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd. (RAPIDKL) - LAP2011
 61. Pengurusan UDA Holdings Berhad - LAP2011
 62. Pengurusan Malaysia International Franchise Sdn. Bhd. - LAP2011
 63. Pengurusan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. - LAP2011
 64. Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) - LAP2011
 65. Pengurusan Perolehan Pesawat PC-7 MK II - LAP2011
View My Stats
 
Writing Improvement Software