Auditor General's Report Information Graph (Beta)
Making the AG's Report more accessible, integrated and usable
Subscribe  Login

Energy and Utilities

Process list
 1. Loji Rawatan Enapcemar Miri
 2. Perkhidmatan Next Generation Communication System, MOH, 2008-2012
 3. Program Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling, MOH, 1973
 4. Program Bekalan Air Luar Bandar di Sarawak, KKLW-JKR
 5. Projek Bakun, Sarawak Hidro, 2000
 6. Projek Bekalan Air Alternatif Ke KLIA, Reka Bentuk Dan Bina Loji Rawatan Air Dan Kerja Berkaitan Di Sg. Labu di bawah PRE2,..
 7. Projek Bekalan Air Samalaju, Sarawak, 2009
 8. Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) di bawah RD NKRA, KeTTHA
 9. Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) di bawah RD NKRA, KKLW, 2009
 10. Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) di Sarawak, KKLW, 2009
 11. Projek Biodiesel, MPIC, 2007
 12. Projek Hidroelektrik Ulu Jelai, KeTTHA, 2010
 13. Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB), KKMM, 2008
 14. Projek Kerja Baik Pulih Paip Pembetungan Di Jalan SS15/8 dan Jalan TP5, Subang Jaya, IWK, 2009
 15. Projek Kerja Baik Pulih Paip Pembetungan Di Persiaran Kuala Selangor hingga PJA199 Taman Medan, IWK,
 16. Projek Menaik Taraf Empangan Timah Tasoh, JPS, 2008
 17. Projek Mengurangkan Air Tak Berhasil (NRW) bagi Daerah Kinta, Hilir Perak dan Wilayah Barat
 18. Projek Mereka Bentuk, Membina Dan Menyiapkan Jambatan Serta Pembetung Untuk Mengganti Jambatan Sementara/Separa Kekal..
 19. Projek Naik Taraf Dan Baik Pulih Sistem Pembetungan, IWK, 1995
 20. Projek Naik Taraf Paip Pembetungan Utama Bagi Stesen Pam PEG129 di Medan Lim Cheng Teik, IWK, 2009
 21. Projek Pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan MDKT
 22. Projek Pembetungan Negeri Sabah
 23. Projek Pembinaan dan Penyenggaraan Menara Telekomunikasi Negeri Kelantan
 24. Projek Pembinaan Empangan Bengoh, JKR, 2007
 25. Projek Pembinaan Loji Insinerator Bukit Kalam, JPSPN
 26. Projek Pembinaan Loji Insinerator Cameron Highlands, JPSPN, 2008
 27. Projek Pembinaan Loji Insinerator di bawah RMK9, JPSPN
 28. Projek Pembinaan Loji Insinerator Pulau Langkawi, JPSPN, 2008
 29. Projek Pembinaan Loji Insinerator Pulau Pangkor, JPSPN, 2008
 30. Projek Pembinaan Loji Insinerator Pulau Tioman, JPSPN, 2008
 31. Projek Pembinaan Loji Rawatan Air Wilayah Trusan Fasa 2
 32. Projek Penambahbaikan Thermal Oxidation Plant (TOP) Ranca-Ranca, JPSPN, 2008
 33. Projek Penang Free WiFi, 2009
 34. Projek Proposed Construction of Reinforced Concrete Partion Wall at Sewage Treatment Plant (HLT217) di Bandar Baru Bangi, IWK
 35. Projek Sistem Pembekalan Air Bersih Untuk Sekolah Luar Bandar Di Semenanjung Malaysia, MOE, 2008
 36. Projek Sistem Pembetungan Negara di bawah RMK9, KeTTHA
 37. Projek Skim Bekalan Air Triang
 38. Projek WiFi Negeri Kelantan
 39. Sistem Pembetungan Bersepadu Bandaraya Kuching di bawah RMK9, JPPS, 2008
 40. Sistem Solar Hibrid (SSH), MOE, 2008
View My Stats
 
Writing Improvement Software