Auditor General's Report Information Graph (Beta)
Making the AG's Report more accessible, integrated and usable
Subscribe  Login

ICT Project

Process list
 1. Projek Bersepadu Meningkatkan Integriti Halal dan Global Halal Reference Centre
 2. Projek Electronic Government, 1997
 3. Projek Hospital Information System (HIS), MOH, 2002
 4. Projek Integrated Transport Information System (ITIS), DBKL, 2002
 5. Projek Johore e-Government (JEG)
 6. Projek Malaysian Emergency Response Services (MERS) 999, KKMM, 2007
 7. Projek MSC Malaysia Pahang, 2009
 8. Projek Multimedia Super Corridor (MSC), MDeC, 1996
 9. Projek Naik Taraf Sistem Komunikasi Keretapi (Sistem TETRA) Negeri Sabah, JKNS-KTMB, 2005
 10. Projek Perkhidmatan 1Bestarinet (EPP 4) di bawah NKEA Kandungan dan Infrastruktur Komunikasi (CCI), MOE, 2011
 11. Projek SchoolNet, KTAK, 2004
 12. Projek Smart School, MOE-MDeC, 1999
 13. Pusat Induk Komuniti (PIK) di bawah 1AzamKIT, PTRSB, 2012
 14. Sistem Agency Link-Up System (ALIS), JPN, 2011
 15. Sistem AgrIS Geoportal, DOA
 16. Sistem Aplikasi myIMMs, JIM
 17. Sistem AVS-GIS, MPBP, 2006
 18. Sistem Berkomputer Cukai Taksiran, MDPPG, 2008
 19. Sistem Billboard Management System (BMS), DBKL, 2006
 20. Sistem Buku Elektronik (e-Book), MOE, 2007
 21. Sistem Cagaran, MPS, 1997
 22. Sistem Case Management System (CMS), LHDN, 2005
 23. Sistem Case Management System (CMS), MdI
 24. Sistem Central Management Information System (CMIS), MOH
 25. Sistem Centralised Information System (CIS), MOW
 26. Sistem College Management System (CMS), TPMC, 2009
 27. Sistem Daftar Ejen Cukai, LHDNM
 28. Sistem Document Management System (DMS), LHDN
 29. Sistem e- REQUEST System and Centralised Call Centre Service Management (TALIKHIDMAT), JKM Sarawak
 30. Sistem Education Loan Management System (ELMAS), PTPTN, 2003
 31. Sistem e-Halal, JAKIM, 2006
 32. Sistem e-Kampus, KUIS
 33. Sistem e-Kewangan MBMB
 34. Sistem Elektronik Pelesenan (e-LESEN) Negeri Johor
 35. Sistem eLesen, MOA-IPB, 2012
 36. Sistem e-log, JBPM
 37. Sistem e-LOGINS, MDCH, 2007
 38. Sistem e-Nelayan Subsidy Management System (e-NSMS), LKIM, 2012
 39. Sistem e-PBT, KPKT-JKT, 2006
 40. Sistem ePerolehan (eP), MOF, 1995
 41. Sistem e-Prestasi System, JKM Sarawak
 42. Sistem e-Syariah, JKSM, 2003
 43. Sistem e-Tanah, NRE, 2005
 44. Sistem eTaPP, JKPTG
 45. Sistem F1-Rental, MPHTJ
 46. Sistem Financial Accounting Integrated System (FAIS), UiTM, 1992
 47. Sistem Food Safety Information System of Malaysia (Import) (FOSIM), MOH
 48. Sistem Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS), JIM
 49. Sistem Geographical Information System (GIS), DBKL
 50. Sistem Government Unclaimed Money Information System (G-UMIS), MOF, 2006
 51. Sistem Haji, LTH, 2004
 52. Sistem Hasil Tanah (SIHAT) Negeri Sembilan
 53. Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ)
 54. Sistem HPIPT Negeri Selangor, 2009
 55. Sistem Imejan Kaedah Automasi PERKESO (SIKAP), 1997
 56. Sistem Induk Tabung Haji, LTH, 2004
 57. Sistem Integrasi Majlis (SIM), MDJ, 1999
 58. Sistem Integrated Building Database System (IBDS), JKR Sabah
 59. Sistem Integrated Financial Accounting System (IFAS), UUM
 60. Sistem Integrated Management and Personnel Information Application System (IMPIAN) Phase 1, JKM Sarawak
 61. Sistem Integrated Risk Management System, JKDM
 62. Sistem Integrated System Pemantauan Aduan Agensi Awam (iSPAAA) di bwh RMK9, BPA
 63. Sistem i-RELA, RELA, 2004
 64. Sistem Iworkfare Negeri Selangor
 65. Sistem Kamus Elektronik Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris (e-Kamus), MOE, 2007
 66. Sistem Kemaskini Akaun (SISKA), BPPP
 67. Sistem Keselamatan Amalan Pemandu (mySIKAP), JPJ, 2013
 68. Sistem Kutipan Hasil Tanah Berkomputer (SUKHAT) Negeri Kedah, 2007
 69. Sistem Land And Survey Information System (LASIS), JTS
 70. Sistem Logins, MBMB, 2000
 71. Sistem Maklumat Anggota RELA (SISMAR), RELA, 2000
 72. Sistem Maklumat Bersepadu (SMB), LPIPM, 1998
 73. Sistem Maklumat Kad Pintar Pelbagai Guna, JPN, 1997
 74. Sistem Maklumat Kastam (SMK), JKDM
 75. Sistem Maklumat Kemiskinan Negara (e-Kasih), ICU, 2007
 76. Sistem Maklumat Kerajaan Tempatan (SMART 2000) Negeri Sarawak
 77. Sistem Maklumat Kontraktor, KKR-PKK
 78. Sistem Maklumat Pendaftaran Kontraktor (CoRIS), PSKN, 2010
 79. Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC), MOF, 2008
 80. Sistem Maklumat Unit Pengesanan (SMUP), LHDN,
 81. Sistem Malaysian Road Records Information System (MARRIS), JKR
 82. Sistem MyGRANTS, JPT, 2013
 83. Sistem MyRELA, RELA, 2012
 84. Sistem MySPATA, MAMPU, 2009
 85. Sistem Nikah Cerai Dan Rujuk (e-NCR) Negeri Johor, 2007
 86. Sistem Paperless Registry Operation and Case Tracking System (PROACTS), JKM Sarawak
 87. Sistem Pelaburan Integrated Fund Investment Management System (MFUND), KWAP, 2010
 88. Sistem Pemantauan Kontrak Bersepadu (eKS), KKMM
 89. Sistem Pemantauan Premium Tanah (SPPT) Negeri Selangor
 90. Sistem Pemantauan Projek II (SPP II), ICU, 1999
 91. Sistem Pembayaran, PIDM
 92. Sistem Pemprosesan Pinjaman (SPP), BPPP
 93. Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB), NRE
 94. Sistem Pengkomputeran SAP, DBKL
 95. Sistem Penguatkuasaan dan Tatatertib, LPIPM, 2012
 96. Sistem Pengurusan Bantuan Kebajikan (e-Bantuan), JKM, 2007
 97. Sistem Pengurusan Bantuan Kebajikan Online (eSBK), JPKA, 2010
 98. Sistem Pengurusan Kewangan, PIDM
 99. Sistem Pengurusan Kutipan Balik (e-UPKB), PTPTN
 100. Sistem Pengurusan Pelesenan Dan Penjaja Berkomputer (e-Lesen), DBKL, 2002
 101. Sistem Pengurusan Penguatkuasaan Farmasi (SPPF) dan Sistem Pengurusan Farmasi (SPF), MOH, 2009
 102. Sistem Pengurusan Perakaunan (e-Akaun), MAIJ, 2005
 103. Sistem Pengurusan Siasatan, LHDN
 104. Sistem Pengurusan Tukar Syarat Tanah (SPTS) Negeri Selangor, 2007
 105. Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS), ANM, 2001
 106. Sistem Perancangan Dan Pembangunan Berasaskan Geographical Information System (GIS), MOHA
 107. Sistem Pharmacy Information System dan Clinic Pharmacy System (PhIS/CPS), MOH, 2011
 108. Sistem Pinjaman Pelajaran (SISPIN) dan Sistem Pinjaman Fast Track (SISFAS)Negeri Selangor, 1995
 109. Sistem Point Of Sales (POS), KPDNKK
 110. Sistem Pungutan Hasil Tanah Berkomputer (SPHT) Negeri Kelantan
 111. Sistem Q-Term, PERKESO
 112. Sistem Registrar Of Society Electronic System (ROSES), ROS
 113. Sistem Revenue Collection Enhancement Services System, MPT, 2008
 114. Sistem Revenue Management System (ReMS), LHDN, 2008
 115. Sistem Sarawak Monitor dan Development Project Implementation System (DPIS), JKM Sarawak
 116. Sistem SKALA, JKR
 117. Sistem SP2U, DBKL, 2009
 118. Sistem Standard Accounting System For Government Agencies (SAGA), ANM, 2005
 119. Sistem State Integrated Financial, Budgeting and Accounting System (SIFBAS), JKM Sarawak
 120. Sistem State Payroll System (SPS) Negeri Sarawak
 121. Sistem State Welfare Assistance Management (SWAM), JKM Sarawak, 2010
 122. Sistem Supporting Ticket System (STS), MOE
 123. Sistem Taksir Sendiri (STS), LHDN
 124. Sistem Taksir Sendiri Selain Syarikat (STSNC), LHDN
 125. Sistem Taksir Sendiri Syarikat (STSC), LHDN
 126. Sistem TAWAS Negeri Selangor
 127. Sistem Total Asset Management Systems (TAMS), PAAB
 128. Sistem Total Hospital Information System (THIS), PPUM, 2006
 129. Sistem Total Management Information System and IT Infrastructure, ITBM, 2009
 130. Sistem Traffic Compound Online Payment System (COPS), PDRM, 1992
 131. Sistem Utility Billing and Information System (UBIS), JANS, 2007
 132. Sistem Vessel Monitoring System (VMS), DOF
View My Stats
 
Writing Improvement Software