Auditor General's Report Information Graph (Beta)
Making the AG's Report more accessible, integrated and usable
Subscribe  Login

Kerajaan Negeri Perak


Note: * These are the audits related with Kerajaan Negeri Perak, subsidiaries, social programmes and projects.
Cross Tabulate
Audit Issues:

 1. Millenia Aqua Services Sdn Bhd - LAPRK2010
 2. Pembinaan Dan Pengurusan TASKA PERMATA Kakitangan Awam Negeri Perak - LAPRK2011
 3. Pengurusan Aktiviti Penguatkuasaan - LAP2013/2
 4. Pengurusan Aset Bangunan - LAPRK2011
 5. Pengurusan Bantuan Am - LAPRK2015/2
 6. Pengurusan Emolumen Penjawat Awam Negeri Perak - LAPRK2010
 7. Pengurusan Hartanah Wakaf - LAPRK2014/3
 8. Pengurusan Hutan Lipur - LAPRK2012/1
 9. Pengurusan Hutan Paya Laut Dan Kepentingannya Terhadap Alam Sekitar - LAPRK2010
 10. Pengurusan Kawal Selia Sumber Air Negeri Perak - LAPRK2015/2
 11. Pengurusan Kawalan Kuota Bumiputera Terhadap Skim Perumahan Di Negeri Perak - LAPRK2014/3
 12. Pengurusan Kemudahan Awam - LAPRK2011
 13. Pengurusan Kuarters - LAPRK2014/3
 14. Pengurusan Operasi Pangkalan Marin Kastam - LAP2013/1
 15. Pengurusan Papan Iklan Luar Di Atas Tanah Dan Rizab Kerajaan - LAPRK2013/3
 16. Pengurusan Pelbagai Program Pembasmian Kemiskinan - LAPRK2013/2
 17. Pengurusan Pelesenan Premis Perniagaan - LAPRK2013/1
 18. Pengurusan Pemberimilikan Tanah Bagi Tujuan Pembangunan - LAPRK2014/1
 19. Pengurusan Pengebilan Air - LAPRK2010
 20. Pengurusan Pengeluaran Batu Batan Di Kawasan Hutan Simpanan Kekal - LAPRK2011
 21. Pengurusan Pengeluaran Hasil Balak - LAPRK2015/1
 22. Pengurusan Pengeluaran Sijil Halal Malaysia - LAPRK2013/3
 23. Pengurusan Pengendalian Kes Mal Dan Jenayah - LAPRK2011
 24. Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri - LAPRK2015/1
 25. Pengurusan Penyenggaraan Sistem Saliran Bandar - LAPRK2013/2
 26. Pengurusan Perkhidmatan Perunding Projek-projek Negeri - LAPRK2013/3
 27. Pengurusan Permohonan Dan Pemberimilikan Tanah - LAPRK2011
 28. Pengurusan Perolehan - LAPRK2013/1
 29. Pengurusan Perolehan - LAPRK2014/2
 30. Pengurusan Perolehan - LAPRK2015/1
 31. Pengurusan Perolehan - LAPRK2015/2
 32. Pengurusan Perolehan Dan Penggantian Peralatan Studio Radio Digital - LAP2012/2
 33. Pengurusan Perolehan PKNP - LAPRK2014/2
 1. Pengurusan Perumahan Rakyat - LAPRK2010
 2. Pengurusan Premis Perniagaan - LAPRK2010
 3. Pengurusan Program Perumahan Rakyat Negeri Perak - LAPRK2014/3
 4. Pengurusan Program Taman Kekal Pengeluaran Makanan - LAPRK2015/1
 5. Pengurusan Program Ternakan Rusa - LAPRK2012/2
 6. Pengurusan Projek Central Forest Spine Di Bawah Program Pengurusan Hutan Secara Berkekalan - LAP2015/2
 7. Pengurusan Projek Kecil Pembangunan Luar Bandar - LAPRK2013/1
 8. Pengurusan Projek Kperak - LAPRK2014/2
 9. Pengurusan Projek Landskap Dan Pengindahan Bandar - LAPRK2015/2
 10. Pengurusan Projek Pembinaan MRSM Arau Dan K.Kangsar serta KKTM Lenggong - LABBP2013/3
 11. Pengurusan Projek Pembinaan Semula Kuarters Jabatan Kebajikan Masyarakat - LAP2015/1
 12. Pengurusan Projek Tebatan Banjir - LAPRK2012/1
 13. Pengurusan Projek Usahasama Pembangunan - LAPRK2014/1
 14. Pengurusan Pusat Peranginan Bukit Larut - LAPRK2012/2
 15. Pengurusan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri Perak - LAPRK2012/3
 16. Pengurusan Tukar Syarat Tanah - LAPRK2012/2
 17. Pengurusan Zoo Taiping - LAPRK2013/2
 18. Perak e-Organization Sdn Bhd - LAPRK2010
 19. Perak Halal Corporation Sdn. Bhd. - LAPRK2011
 20. Perak Hi-tech Park Sdn Bhd - LAPRK2012/3
 21. Perak Industrial Resources Sdn. Bhd. - LAPRK2012/1
 22. Perak SADC Management Services Sdn Bhd - LAPRK2010
 23. Perak Teamwork Sdn. Bhd. - LAPRK2012/2
 24. Perolehan Dan Pengurusan Aset - LAPRK2011
 25. Program Pembangunan Industri Tanaman Makanan - LAPRK2013/3
 26. Program Penurapan Jalan Persekutuan - LAP2010
 27. Program Penyenggaraan Jalan Negeri (MARRIS) - LAPRK2012/3
 28. Program Ternakan Lembu Daging Melalui Skim Pintaf - LAPRK2010
 29. Projek Makmal Komputer Sekolah - LAP2010
 30. Royal Perak Golf Club Berhad - LAPRK2013/1
 31. Sistem e-Pihak Berkuasa Tempatan (e-PBT) - LAPRK2010
 32. Star Career Sdn. Bhd. - LAPRK2011
 33. YP Nominees Sdn. Bhd. - LAPRK2011
View My Stats
 
Writing Improvement Software